Cryptolockers, nu ook belangrijkste bedreiging voor mobiele apparaten

Malware mobiele apparaten verdriedubbeld

Afgelopen week stond op nu.nl een artikel waarin zowel de aantallen als de gevolgen van malware op mobiele apparaten in beeld worden gebracht. Naast 884.774 schadelijke programma’s in 2015, waarvan het grootste gedeelte cryptolockers, een berekende schade van 8,43 euro per besmet apparaat.


Cryptolocker

Cryptolocker is een ransomware die vaak via geïnfecteerde e-mailbijlagen en via automatisch en zelfstandig opererende macro’s wordt verspreid. De cryptolocker versleutelt naast de bestanden die zijn opgeslagen, ook alle benaderbare bestanden op lokale en netwerkschijven met cryptografie. Er wordt beloofd dat tegen betaling de gegevens van de eigenaar weer worden gedecodeerd.

De cryptolockers op mobiele apparaten zijn op dit moment al zo geavanceerd, dat ze zich via root-toegang zo diep in de software nestelen, dat na terugzetten van fabrieksinstellingen deze nog niet zijn verwijderd.


Voorkomen is beter dan genezen

De maatregelen die kunnen worden genomen indien gijzelingssoftware wordt geconstateerd op een mobiel apparaat wijken niet erg af van die voor een niet-mobiel apparaat. Naast goede technische voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld een back-up, zijn voornamelijk de organisatorische voorbereidingen essentieel.

Breng de gebruikers op de hoogte van de verschijningsvorm en de impact. Cryptolockers zien er elke dag weer professioneler uit; help de gebruikers bij de herkenning en de kenmerken. Zo voorkomen we veel ellende!


Terug naar overzicht

1