Explosieve groei e-mails met kwaadaardige software

Naast het verspreiden van virussen wordt e-mail ook door kwaadwillenden gebruikt om malafide software te verspreiden. Dergelijke software manifesteert zich als Malware, Ransomware, Phishing, Spam en Cryptoware. Deze week werd duidelijk dat de intensiteit hiervan alleen maar toeneemt ondanks alle getroffen maatregelen.


Explosieve toename in korte tijd

Uit een analyse van alle valse e-mails die door de Fraudehelpdesk sinds het begin van dit jaar zijn ontvangen op valse-email@fraudehelpdesk.nl, blijkt een explosieve toename van valse e-mails die gevaarlijke software bevatten. Deze toename is een factor vijf. Bijna tien procent van de nep-mails die in de eerste helft van maart werden ontvangen bleken besmet. In januari en februari was dat aandeel twee procent.


Enkele kerngetallen

De volgende aantallen worden genoemd via de Fraudehelpdesk:

  • In totaal zijn bijna 22.000 nep-mails in de eerste helft van maart binnengekomen.
  • Hiervan waren er 2.100 besmet met gevaarlijke software.
  • In januari waren 750 van de 33.000 e-mails besmet.
  • In februari waren dit 1.000 van de 47.000 e-mails.

Vergelijk dit met het jaar 2015: enkele tienden van procenten.


Nieuwe trend

Volgens de informatie lijkt de trend te worden dat er meer en meer jacht wordt gemaakt op uw bancaire en persoonlijke gegevens. Deze kunnen dan voor uiteenlopende doeleinden met alle gevolgen van dien worden misbruikt. Phishing e-mails, zowel gericht als generiek, blijken nog steeds te werken.


Spookfacturen

Naast de jacht op uw gegevens zijn er ook nog de “spookfacturen” waarmee criminelen hun geld verdienen. Hierbij wordt bij u de suggestie gewekt dat er nog een factuur of boete openstaat. Saillant detail is dat deze e-mail niet alleen een dergelijke factuur of aanmaning bevat, maar meteen ook vergezeld wordt van malware.


Het blijft opletten

Naast allerlei technische maatregelen die er getroffen moeten worden ligt er een grote rol bij u, de gebruiker. Het blijft opletten en bewust omgaan met inkomende e-mail om besmetting via deze weg te voorkomen. Niet klakkeloos klikken op ontvangen e-mail, maar in plaats daarvan verdachte e-mail rapporteren via de gangbare wegen waardoor ook anderen kunnen worden gewaarschuwd en behoed. Uiteindelijk worden we er allemaal mee geconfronteerd.


Positieve toename

De analyse van de Fraudehelpdesk strookt met onze eigen waarneming. We zien gelukkig ook een positieve toename in bewustzijn bij gebruikers en hopen dat deze berichtgeving hierin een bijdrage heeft geleverd.

Terug naar overzicht

1