Zijn onze medische gegevens bestand tegen gijzelingsacties?

Afgelopen week werden we meerdere malen geconfronteerd met slecht nieuws vanuit de verschillende ziekenhuizen. Een kleine greep uit deze berichtgeving:

Patiënten weggestuurd

Zo werden patiënten weggestuurd of naar een ander ziekenhuis doorverwezen omdat het gehele IT-systeem offline werd gehaald bij Med Star. Deze zorgverlener heeft meerdere ziekenhuizen in Washington en Maryland. Oorzaak is naar verluid een virusbesmetting. Waar het precies om gaat wil men nog niet naar buiten brengen maar er zijn sterke aanwijzingen dat het ransomeware betreft.

Noodtoestand

Een ander Amerikaans ziekenhuis, het Methodist Hospital in Henderson, Kentucky kondigde de noodtoestand af wegens ransomeware. De systemen raakten besmet en de patiëntgegevens versleuteld zodat deze niet meer geraadpleegd konden worden. Ondanks alle adviezen om niet te betalen lijkt men, afhankelijk van het aantal vergrendelde bestanden, toch geneigd te zijn om het losgeld over te maken. Als onderdeel van het noodplan is er zelfs een speciale website, het Digital Disaster Response System beschikbaar.

Nederlandse ziekenhuizen

Afgelopen maandag werd er bericht dat onder andere “meerdere ziekenhuizen” met ransomeware geïnfecteerd zijn geraakt. De voornaamste reden was het openen van bijlagen en linkjes in privémail door medewerkers. Volgens een IT-beveiliger is er een stijgende trend te zien bij ziekenhuizen, namen worden niet genoemd.

Kamervragen

De in een Amerikaans ziekenhuis afgekondigde noodtoestand is aanleiding geweest tot het stellen van Kamervragen. De Kamerleden willen weten in hoeverre een situatie, zoals die zich in Amerika heeft voorgedaan, ook bij Nederlandse ziekenhuizen kan plaatsvinden. De gestelde vragen moeten binnen drie weken door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie worden beantwoord. De door de Kamerleden gestelde vragen kunt u hier vinden.

Beschikbaarheid van (medische) gegevens

De toekomst zal uit moeten wijzen hoe het staat met de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze medische gegevens. Voor de gijzelnemers is de data inhoudelijk veelal niet van waarde. Het is de waarde die wij eraan verbinden die onze data waardevol maakt. Hier moeten wij ons bewust van zijn. Dit geldt ook voor iedereen die met onze data in aanraking komt.

Terug naar overzicht

1