banner_referenties

ITSN vernieuwt workspace van BrabantZorg

Bekijk hier de referentievideo!

BrabantZorg biedt zorg en ondersteuning bij het ouder worden, dat is de kern van het werk dat BrabantZorg biedt. BrabantZorg kenmerkt zich door niet alleen zorg te bieden op de momenten dat het nodig is maar juist ook op de momenten dat het niet nodig is. Dit allemaal om het ouder worden zo aangenaam mogelijk te maken.

Aandacht, keuze en gemak zijn sleutelwoorden binnen de organisatie. BrabantZorg biedt haar cliënten een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn aan in en vanuit locaties in de regio van Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard.

De initiële vraagstelling aan ITSN van BrabantZorg was om de bestaande Citrix omgeving te upgraden naar de laatste stand van techniek. De reden voor deze vraag was de behoefte vanuit de gebruikersorganisatie om voor de zorgverleners in “het veld” hun applicaties op een eenvoudige en snel toegankelijke en doch veilige manier aan te bieden.

ITSN heeft samen met BrabantZorg de ideale Workspace voor de gebruiker ontworpen en pas daarna de bijpassende technische invulling gekozen.

Naast het vernieuwingsvraagstuk bestond de wens om een toekomstproof omgeving te creëren waarmee goed op een veranderende werkomgeving kan worden ingespeeld. Organisatorische veranderingen gaan gepaard met snel ontwikkelende technologie en mogelijk een veranderende capaciteitsbehoefte. Bij het ontwerp moest daarom speciaal rekening worden gehouden met bedieningsgemak en gebruikersadoptie.

Brabant Zorg kent op hoofdlijnen twee gebruikersgroepen: de zorgverleners en de backoffice medewerkers. De nieuwe Workspace is zó ontworpen dat deze voor beide gebruikerspopulaties inzetbaar is. Hiermee is vanuit de ontwerpgedachte een omgeving voor optimale samenwerking ontstaan.

In een intensief samenwerkingsverband met het ICT team van Brabant Zorg is het implementatietraject doorlopen. Als basis voor de volledig door ITSN gehoste oplossing werd de XenApp- en XenDesktop oplossing van Citrix geadviseerd. In combinatie met Citrix Netscaler, App-V en RES Workspace Manager ontstond de end to end managed Workspace die per 1 oktober 2016 door alle medewerkers van Brabant Zorg in gebruik is genomen.

Hoewel er technologisch een forse vernieuwing is doorgevoerd en er een aantal softwaretitels vernieuwd zijn, is de look and feel van de Workspace herkenbaar gehouden. Nieuw is de mogelijkheid om afzonderlijke applicaties vanuit de centrale omgeving te kunnen laden.

De zorgverlener kan via een icoontje / app op zijn / haar bureaublad meteen doorstarten naar benodigde applicaties en hoeft maar één keer in te loggen. Hiermee bespaart Brabant Zorg kostbare tijd die nu voor het verlenen van Zorg aan clienten kan worden aangewend.

Brabant Zorg heeft met de huidige oplossing tevens een basis gelegd waar een tweeweg koppeling met opkomende SaaS- en Web gebaseerde toepassingen mogelijk is. Met de geselecteerde Citrix producten worden ook traditionele client – server applicaties ver-SaaSt binnen de Workspace.

De gekozen technische invulling leunt op de robuuste technologie van Citrix. Voor BrabantZorg zetten we XenApp, Xendesktop en Provisioning Services in combinatie met App-V in. Citrix biedt een complete oplossing voor virtuele apps en desktops waarmee u al uw behoeften kunt invullen met één eenvoudig te implementeren platform. U kunt Windows-, Linux-, web- en SaaS-applicaties of volwaardige virtuele desktops aanbieden aan medewerkers met elk device en op elke locatie.

De benodigde computing capaciteit biedt ITSN BrabantZorg aan vanuit een Infrastructure As A Service (IaaS) dienst die zich volledig binnen Nederland bevindt. Natuurlijk beschikt deze dienst over ISO27001 en NEN7510 certificeringen.

De afbeelding geeft een impressie van de aangeboden workspace die vergaand kan worden gepersonaliseerd en door middel van webportaal en single sign on benaderd kan worden op elk type device.

Meer info? Neem contact op met Eric Drossaert